Használati feltételek

Az ExoSpecial.com webhely az ExoSpecial szerzői jogi védelem alatt álló alkotása. A Webhely bizonyos funkcióira további iránymutatások, feltételek vagy szabályok vonatkozhatnak, amelyek az ilyen funkciókkal kapcsolatban kerülnek közzétételre a Webhelyen.

Ezek a Felhasználási Feltételek leírják azokat a jogilag kötelező érvényű feltételeket, amelyek felügyelik a webhely használatát. AZ OLDAL ELÉRÉSÉVEL ÖN MEGFELELŐDIK A JELEN FELTÉTELEKNEK, és kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Feltételek elfogadásához szükséges felhatalmazással és képességgel. AZ OLDAL ELÉRÉSÉHEZ LEGALÁBB 18 ÉVES KELLENE KELL LEGYEN. HA EZEKEN FELTÉTELEKBŐL NEM EGYETÉRT, NE HASZNÁLJA AZ OLDALT.

Hozzáférés az oldalhoz

A jelen Feltételek értelmében. Az ExoSpecial át nem ruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott engedélyt ad Önnek a Webhelyhez való hozzáférésre, kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi használatra, és szigorúan megtiltja az adatok bármilyen formáját.

Bizonyos korlátozások. A jelen Feltételekben az Ön számára jóváhagyott jogokra a következő korlátozások vonatkoznak: (a) Ön nem értékesítheti, bérelheti, lízingeli, nem ruházhatja át, nem engedheti át, nem terjesztheti, tárolhatja vagy más módon nem használhatja kereskedelmi célból a Webhelyet; (b) nem változtathatja meg, nem készítheti származékos munkáit, nem szedheti szét, nem fordíthatja vissza vagy fordíthatja vissza a Webhely egyetlen részét sem; (c) nem érheti el a Webhelyet hasonló vagy versenyképes webhely létrehozása érdekében; és (d) az itt kifejezetten kimondottak kivételével a Webhely egyetlen része sem másolható, reprodukálható, terjeszthető, újrakiadható, letölthető, megjeleníthető, közzétehető vagy továbbítható semmilyen formában vagy bármilyen módon, hacsak másként nem jelezzük, semmilyen jövőbeni kiadás, frissítés, vagy A Webhely funkcionalitásának egyéb kiegészítései a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak. A Webhelyen található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést meg kell őrizni annak minden másolatán.

A Vállalat fenntartja a jogot az Oldal megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére az Ön értesítése mellett vagy anélkül. Ön jóváhagyta, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Webhely vagy annak bármely részének változásáért, megszakításáért vagy megszüntetéséért.

Nincs támogatás vagy karbantartás. Ön elfogadja, hogy a Társaság nem köteles semmilyen támogatást nyújtani Önnek a Webhellyel kapcsolatban.

Az Ön által biztosított felhasználói tartalom kivételével, Ön tudatában van annak, hogy a webhelyen és annak tartalmában található összes szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat, a Vállalat vagy a Vállalat beszállítói tulajdonában van. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek és a Webhelyhez való hozzáférés nem biztosít Önnek semmilyen jogot, címet vagy érdekeltséget semmilyen szellemi tulajdonjoghoz, kivéve a jelen Szerződésben meghatározott korlátozott hozzáférési jogokat. A Társaság és beszállítói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek nem biztosítanak.

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések; Más felhasználók

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések. Az oldal tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, és/vagy hirdetéseket jeleníthet meg harmadik felek számára. Az ilyen, harmadik féltől származó linkek és hirdetések nem tartoznak a Vállalat ellenőrzése alá, és a Vállalat nem vállal felelősséget a harmadik felek hivatkozásaiért és hirdetéseiért. A Vállalat csak az Ön kényelmét szolgálja a hozzáférést ezekhez a Harmadik felek hivatkozásaihoz és hirdetéseihez, és nem vizsgálja felül, hagyja jóvá, nem figyeli, támogatja, garantálja, és nem tesz semmilyen kijelentést a harmadik felek hivatkozásaival és hirdetéseivel kapcsolatban. Minden harmadik féltől származó linket és hirdetést saját kockázatára használhat fel, és ennek során megfelelő óvatossággal és diszkrécióval kell eljárnia. Amikor rákattint a harmadik fél linkjére és hirdetésére, a vonatkozó harmadik fél feltételei és irányelvei érvényesek, beleértve a harmadik fél adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát.

Más felhasználók. A Webhely minden felhasználója kizárólagos felelősséggel tartozik a saját felhasználói tartalmaiért. Mivel nem mi ellenőrizzük a felhasználói tartalmat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen felhasználói tartalomért, akár Ön, akár mások által biztosított. Ön elfogadja, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen interakciókból eredő veszteségekért vagy károkért.

Ön ezennel felmenti és örökre felmenti a Társaságot és tisztségviselőinket, alkalmazottainkat, ügynökeinket, jogutódjainkat és megbízottjainkat, és ezennel lemond minden egyes múltbeli, jelenlegi és jövőbeli vitáról, követelésről, vitáról, követelésről, jogról, kötelezettségről, felelősségről, mindenfajta és természetű cselekmény és cselekmény, amely közvetlenül vagy közvetve a Webhelyből ered, vagy amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik ahhoz. Ha Ön kaliforniai lakos, ezennel lemond a kaliforniai polgári törvénykönyv 1542. szakaszáról a fentiekkel összefüggésben, amely kimondja: "Az általános felmentés nem terjed ki azokra a követelésekre, amelyekről a hitelező nem tud, vagy nem gyanítja, hogy az ő javára állnak fenn a hitelezőnél. a felmentés végrehajtásának időpontja, amely, ha tudta, érdemben befolyásolhatta az adóssal való elszámolását."

Cookie-k és webjelzők. Mint minden más webhely, az ExoSpecial is „sütiket” használ. Ezeket a sütiket olyan információk tárolására használják, mint például a látogatók preferenciái, valamint a webhely azon oldalai, amelyeket a látogató meglátogatott vagy meglátogatott. Az információkat arra használjuk, hogy optimalizáljuk a felhasználói élményt weboldalunk tartalmának testreszabásával a látogató böngészőtípusa és/vagy egyéb információi alapján.

Jogi nyilatkozat

A webhelyet „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk, és a vállalat és beszállítóink kifejezetten elutasítanak minden garanciát és feltételt, legyen az kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes, beleértve az eladhatósági garanciákat és feltételeket. , adott célra való alkalmasság, cím, csendes élvezet, pontosság vagy jogsértés-mentesség. Mi és beszállítóink nem vállalunk garanciát arra, hogy az oldal megfelel az Ön igényeinek, megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen elérhető lesz, vagy pontos, megbízható, vírusoktól és egyéb káros kódoktól mentes, teljes, legális lesz. , vagy biztonságos. Ha az alkalmazandó jogszabályok bármilyen garanciát írnak elő az oldallal kapcsolatban, minden ilyen jótállás időtartama az első használat napjától számított kilencven (90) napra korlátozódik.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárás nem vonatkozik Önre. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett maximális mértékig a vállalat vagy beszállítóink semmilyen esetben sem felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben az elmaradt haszonért, elveszett adatokért, a helyettesítő termékek beszerzésének költségeiért, vagy bármilyen közvetett, következményi, példamutató, véletlenszerű, különleges vagy büntető jellegű károk, amelyek a jelen feltételekből, illetve az oldal használatából vagy használatának képtelenségéből erednek, vagy azokhoz kapcsolódóan, még akkor is, ha a vállalatot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. Az oldal elérése és használata az Ön belátása szerint és kockázatára történik, és kizárólag Ön felel a készülékében vagy számítógépes rendszerében bekövetkezett károkért, illetve az ebből eredő adatvesztésekért.

A törvény által megengedett maximális mértékig, a jelen dokumentumban foglaltak ellenére, felelősségünk Ön felé a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért mindenkor legfeljebb ötven USA dollárra (50 USD) korlátozódik. Egynél több követelés fennállása nem növeli ezt a határt. Ön elfogadja, hogy szállítóink semmilyen felelősséget nem vállalnak a jelen szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását vagy kizárását a véletlen vagy következményes károkért, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Időtartam és felmondás. Ennek a szakasznak megfelelően a jelen Feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön az oldalt használja. Saját belátásunk szerint bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Webhely használatára vonatkozó jogait, beleértve a Webhely bármely, a jelen Feltételeket megsértő használatát is. A jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnésével az Ön Fiókja, valamint a Webhely eléréséhez és használatához való joga azonnal megszűnik. Ön tudomásul veszi, hogy Fiókjának bármilyen megszüntetése magában foglalhatja a Fiókjához társított Felhasználói tartalom törlését élő adatbázisainkból. A Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal Önnel szemben a jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnéséért.

Szerzői jogi szabályzat

A Vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és azt kéri, hogy Webhelyünk felhasználói is tegyék ugyanezt. Webhelyünkkel kapcsolatban elfogadtunk és bevezettünk egy olyan irányelvet, amely tiszteletben tartja a szerzői jogi törvényt, amely előírja a jogsértő anyagok eltávolítását és az online Webhelyünk azon felhasználóinak megszüntetését, akik ismétlődően megsértik a szellemi tulajdonjogokat, beleértve a szerzői jogokat is. Ha úgy gondolja, hogy egyik felhasználónk a Webhelyünk használatával jogellenesen megsérti egy mű szerzői jogait, és szeretné eltávolítani az állítólagos jogsértő anyagot, a következő információkat írásos értesítés formájában (a szerint) 17-ig USC § 512(c)) meg kell adni:

  • az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • azon szerzői joggal védett mű(k) azonosítása, amelyekről azt állítja, hogy megsértették;
  • a szolgáltatásainkkal kapcsolatos azon anyagok azonosítása, amelyek Ön szerint jogsértőek, és amelyek eltávolítását kéri tőlünk;
  • elegendő információ az ilyen anyagok megtalálásához;
  • az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
  • nyilatkozatot arról, hogy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a kifogásolható anyag felhasználása nem engedélyezett; és
  • nyilatkozatot arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás büntetés terhe mellett, hogy Ön vagy annak a szerzői jognak a tulajdonosa, amelyet állítólagosan megsértettek, vagy hogy Ön jogosult a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 17. USC § 512(f) bekezdése értelmében a lényeges tény írásos értesítésben történő hamis bemutatása automatikusan a panaszos felet vonja felelősségre minden olyan kárért, költségért és ügyvédi költségért, amely az írásbeli értesítéssel és állításunkkal kapcsolatban merül fel. szerzői jogok megsértése.

általános

Ezeket a feltételeket időnként felülvizsgáljuk, és ha lényeges változtatásokat végzünk, értesíthetjük Önt egy e-mail elküldésével az utoljára megadott e-mail címre és/vagy a változásokról szóló értesítés jól látható elhelyezésével Webhely. Ön felelős azért, hogy a legfrissebb e-mail címét megadja nekünk. Abban az esetben, ha az Ön által utoljára megadott e-mail cím nem érvényes, az ilyen értesítést tartalmazó e-mail elküldése az értesítésben leírt változásokról szóló érvényben lévő értesítésnek minősül. A jelen Feltételek bármely módosítása legkorábban harminc (30) naptári napon belül lép hatályba azt követően, hogy e-mailben értesítettünk Önnek, vagy harminc (30) naptári nappal azt követően, hogy a változásokról szóló értesítést közzétettük a Webhelyünkön. Ezek a változtatások azonnal életbe lépnek Webhelyünk új felhasználóira. Az ilyen változásokról szóló értesítést követően Webhelyünk további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja az ilyen változtatásokat, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ilyen változtatások feltételeit.

Vitarendezés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a választottbírósági megállapodást. Ez része a Vállalattal kötött szerződésének, és érinti az Ön jogait. Eljárásokat tartalmaz a KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÁSRA ÉS AZ OSZTÁLYOS FELVONÁSRA.

A választottbírósági megállapodás alkalmazhatósága. A Feltételekkel vagy a Vállalat által biztosított bármely termék vagy szolgáltatás használatával kapcsolatos minden olyan követelést és vitát, amelyet nem lehet informálisan vagy kis értékű követelések bírósága előtt rendezni, a jelen Választottbírósági Megállapodás feltételei szerint, kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján kell megoldani. Eltérő megállapodás hiányában minden választottbírósági eljárás angol nyelven zajlik. Ez a Választottbírósági Megállapodás vonatkozik Önre és a Vállalatra, valamint bármely leányvállalatra, kapcsolt vállalkozásra, ügynökre, alkalmazottra, érdekeltség elődjére, jogutódjára és engedményezettjére, valamint a Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások vagy áruk összes jogosult vagy jogosulatlan felhasználójára vagy kedvezményezettjére.

Értesítési kötelezettség és informális vitarendezés. Mielőtt bármelyik fél választottbírósági eljárást kezdeményezhetne, a félnek írásbeli vitát kell küldenie a másik félnek, amelyben leírja a követelés vagy vita természetét és alapját, valamint a kért jogorvoslatot. A Társaságnak szóló értesítést a címre kell küldeni legal@exospecial.com. Az Értesítés kézhezvétele után Ön és a Vállalat megkísérelheti a követelés vagy a vita informális rendezését. Ha Ön és a Társaság nem oldja meg a követelést vagy a vitát az Értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, bármelyik fél választottbírósági eljárást indíthat. Bármelyik fél által tett egyezségi ajánlat összege nem közölhető a választottbíróval mindaddig, amíg a választottbíró meg nem határozta az ítélet összegét, amelyre bármelyik fél jogosult.

Választottbírósági szabályok. A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetségen keresztül kell kezdeményezni, amely egy bevett alternatív vitarendezési szolgáltató, amely az e szakaszban meghatározott választottbírósági eljárást kínál. Ha az AAA nem áll rendelkezésre választottbírósági eljárásra, a felek megállapodnak abban, hogy alternatív ADR-szolgáltatót választanak. Az ADR-szolgáltató szabályai irányadóak a választottbírósági eljárás minden vonatkozására, kivéve, ha ezek a szabályok ellentétesek a Feltételekkel. A választottbírósági eljárást szabályozó AAA fogyasztói választottbírósági szabályok online elérhetők az ADR.org webhelyen vagy az AAA 1-800-778-7879 telefonszámán. A választottbírósági eljárást egyetlen, semleges választottbíró folytatja le. Minden olyan követelés vagy vitás kérdés, amelyben a kért jutalom teljes összege kevesebb, mint tízezer amerikai dollár (10,000.00 10,000.00 USD), a jogorvoslatot kérő fél választása szerint kötelező érvényű, nem megjelenésen alapuló választottbírósági eljárással rendezhető. Olyan követelések vagy viták esetén, amelyekben a kért jutalom teljes összege tízezer amerikai dollár (100 2,500.00 USD) vagy több, a meghallgatáshoz való jogot a választottbírósági szabályok határozzák meg. Bármely meghallgatásra az Ön lakóhelyétől XNUMX mérföldes körzeten belül kerül sor, kivéve, ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, és ha a felek másként nem állapodnak meg. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, a választottbíró ésszerű időben értesíti a feleket a szóbeli meghallgatások dátumáról, időpontjáról és helyéről. A választottbíró által hozott ítélettel kapcsolatos bármely határozatot bármely illetékes bírósághoz lehet benyújtani. Ha a választottbíró olyan díjat ítél Önnek, amely meghaladja a Vállalat által a választottbírósági eljárás megindítása előtt Önnek tett utolsó egyezségi ajánlatot, a Vállalat a díj vagy XNUMX USD közül a nagyobb összeget fizeti ki Önnek. Mindegyik fél maga viseli a választottbírósági eljárásból eredő költségeit és kifizetéseit, és egyenlő arányban köteles megfizetni az ADR-szolgáltató díjait és költségeit.

További szabályok a megjelenésen alapuló választottbíráskodásra. Meg nem jelenés alapú választottbíróság megválasztása esetén a választottbírósági eljárást telefonon, online és/vagy kizárólag írásos beadványok alapján kell lefolytatni; a konkrét módot a választottbírósági eljárást kezdeményező fél választja meg. A választottbíróság nem járhat a felek vagy tanúk személyes megjelenésével, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

Időkorlátok. Ha Ön vagy a Vállalat választottbírósági eljárást folytat, a választottbírósági eljárást az elévülési időn belül és az AAA-szabályok szerint a vonatkozó követelésre meghatározott határidőn belül kell kezdeményezni és/vagy követelni.

A választottbírósági hatóság. Választottbírósági eljárás kezdeményezése esetén a választottbíró dönt az Ön és a Társaság jogairól és kötelezettségeiről, és a vitát nem vonják össze semmilyen más üggyel, és nem vonják össze más ügyekkel vagy felekkel. A választottbíró jogosult bármely követelés egészére vagy egy részére elutasító indítványok helyt adni. A választottbírónak jogában áll pénzbeli kártérítést megítélni, és bármely nem pénzbeli jogorvoslatot vagy mentesítést nyújtani, amely az egyén számára elérhető az alkalmazandó jog, az AAA-szabályok és a Feltételek alapján. A választottbíró írásos ítéletet és határozati nyilatkozatot ad ki, amelyben ismerteti az ítélet alapjául szolgáló lényeges megállapításokat és következtetéseket. A választottbírónak ugyanolyan jogköre van egyéni alapon enyhítés megítélésére, mint egy bírósági bírónak. A választottbíró ítélete végleges és kötelező érvényű Önre és a Társaságra nézve.

Az esküdtszék tárgyalásának lemondása. A FELEK LEMONDNAK AZ ALKOTMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYES JOGAIKRÓL, HOGY BÍRÓSÁGHOZ MENJEN EL, ÉS BÍRÓ VAGY BÍRÓBÍRÓ ELŐTT TÍRJÁLHATNAK, ehelyett úgy döntenek, hogy minden követelést és vitát választottbírósági eljárás útján kell megoldani a jelen Választottbírósági Megállapodás alapján. A választottbírósági eljárások jellemzően korlátozottabbak, hatékonyabbak és olcsóbbak, mint a bíróságon alkalmazandó szabályok, és a bíróság csak nagyon korlátozottan vizsgálhatja felül. Abban az esetben, ha bármely államban vagy szövetségi bíróságon peres eljárás merülne fel Ön és a Vállalat között egy választottbírósági határozat visszavonására vagy végrehajtására irányuló perben vagy más módon, ÖN ÉS A VÁLLALAT LEMOND MINDEN JOGÓRÓL A BÍRÓBÍRÁSHOZ, ehelyett a vita megoldását választják. bíró által.

Csoportos vagy összevont keresetekről való lemondás. A jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá tartozó összes követelést és vitát egyéni alapon, nem pedig csoportos alapon kell döntőbíróságra vagy peres eljárásra bocsátani, és egynél több ügyfél vagy felhasználó követelései nem bírálhatók el közösen vagy nem vonhatók össze bármely más ügyfél követeléseivel. vagy felhasználó.

Titoktartás. A választottbírósági eljárás minden vonatkozása szigorúan bizalmas jellegű. A felek megállapodnak abban, hogy a titoktartást fenntartják, hacsak jogszabály másként nem írja elő. Ez a bekezdés nem akadályozza meg a feleket abban, hogy bírósághoz nyújtsanak be minden olyan információt, amely a jelen Megállapodás végrehajtásához, a választottbírósági ítélet végrehajtásához, illetve a tiltó vagy méltányos jogorvoslathoz szükséges.

Elválaszthatóság. Ha a jelen Választottbírósági Megállapodás bármely része vagy részei a törvény értelmében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulnak az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság által, akkor az ilyen meghatározott része vagy részei nem hatályosak és hatálytalanok, és fel kell szakítani, és a megállapodás fennmaradó része továbbra is teljes erővel és hatással.

Lemondás joga. A jelen Választottbírósági Megállapodásban meghatározott jogok és korlátozások bármelyikéről vagy mindegyikéről lemondhat az a fél, akivel szemben a követelést érvényesítik. Az ilyen lemondás a jelen Választottbírósági Megállapodás semmilyen más részét nem érinti és nem érinti.

A megállapodás fennmaradása. Ez a választottbírósági megállapodás az Ön Vállalattal fennálló kapcsolatának megszűnését követően is érvényben marad.

Kis értékű követelések bírósága. Mindazonáltal a fentiek alapján akár Ön, akár a Társaság egyedi keresetet indíthat a kis értékű követelések bírósága előtt.

Sürgősségi méltányos segély. Mindenesetre a fentiek alapján bármelyik fél méltányos sürgősségi segélyt kérhet egy állami vagy szövetségi bíróság előtt a status quo fenntartása érdekében a választottbírósági eljárásig. Az ideiglenes intézkedések iránti kérelem nem tekinthető a jelen Választottbírósági Megállapodás szerinti egyéb jogokról vagy kötelezettségekről való lemondásnak.

A választottbírósági eljárás hatálya alá nem tartozó követelések. A fentiek ellenére a rágalmazásra, a számítógépes csalásról és visszaélésről szóló törvény megsértésére, valamint a másik fél szabadalmának, szerzői jogának, védjegyének vagy üzleti titkainak megsértésére vagy hűtlen kezelésére vonatkozó követelések nem tartoznak a jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá. Bármilyen körülmények között, amikor a fenti Választottbírósági Megállapodás lehetővé teszi a felek számára, hogy bíróság előtt pereskedjenek, a felek ezennel megállapodnak, hogy alávetik magukat a Louisiana államban található bíróságok személyes joghatóságának ilyen célokra.

A Webhelyre az Egyesült Államok exportszabályozási törvényei vonatkozhatnak, és más országok export- és importszabályai is vonatkozhatnak rá. Ön beleegyezik abba, hogy nem exportál, reexportál vagy továbbít sem közvetlenül, sem közvetve a Vállalattól beszerzett egyesült államokbeli műszaki adatokat vagy az ilyen adatokat használó termékeket, ami megsérti az Egyesült Államok exporttörvényeit vagy szabályozásait.

Ha Ön kaliforniai lakos, panaszait bejelentheti a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Minisztériuma Fogyasztói Termékek Osztályának Panaszkezelési Egységéhez, írásban a 400 R Street, Sacramento, CA 95814 címen.

Elektronikus kommunikáció. Az Ön és a Vállalat közötti kommunikáció elektronikus úton történik, függetlenül attól, hogy Ön használja a Webhelyet, vagy küld nekünk e-maileket, vagy hogy a Vállalat értesítéseket tesz közzé a Webhelyen, vagy e-mailben kommunikál Önnel. Szerződéses okokból Ön (a) hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalattól elektronikus formában kapjon kommunikációt; és (b) beleegyezik abba, hogy a Vállalat által az Ön számára elektronikus úton biztosított valamennyi feltétel, megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi kötelezettségnek, amelyet az ilyen közlések akkor teljesítenének, ha nyomtatott formában lennének.

Teljes feltételek. Ezek a Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és közöttünk a Webhely használatával kapcsolatban. A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A jelen Feltételekben szereplő szakaszok címei csak kényelmi célokat szolgálnak, és nincs jogi vagy szerződéses hatályuk. A „beleértve” szó jelentése „korlátozás nélkül beleértve”. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a jelen Feltételek többi rendelkezése nem érinti, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést úgy kell módosítani, hogy az a törvény által megengedett maximális mértékben érvényes és végrehajtható legyen. Az Ön kapcsolata a Vállalattal független vállalkozó, és egyik fél sem ügynöke vagy partnere a másiknak. Ezeket a Feltételeket, valamint az Ön itt foglalt jogait és kötelezettségeit Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja alvállalkozásba, nem ruházhatja át vagy más módon ruházhatja át a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és a fentieket megsértő engedményezési, alvállalkozói szerződéskötési, átruházási vagy átruházási kísérlet semmis. üres. A Társaság szabadon engedményezheti ezeket a feltételeket. A jelen Feltételekben meghatározott feltételek az engedményesekre nézve kötelezőek.

Védjegyinformáció. Az oldalon megjelenő összes védjegy, logó és szolgáltatási védjegy a mi tulajdonunk vagy más harmadik felek tulajdona. Ön nem használhatja ezeket a védjegyeket előzetes írásbeli hozzájárulásunk vagy a védjegyeket birtokló harmadik fél hozzájárulása nélkül.

Kapcsolattartási információ

Ha bármilyen kérdése van a szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk legal@exospecial.com bármikor.